Panawagan ng mga akda para sa Ikalawang Regular na Folio ng A.Y. 2018-2019

Posted by & filed under News.

  Madalas na inilalarawan ang takot at pagkabagabag bilang pagkamaláy sa hinaharap o parating na panganib. Natatagpuan natin ito sa bawat sulok at sandali ng ating buhay—sa paghihintay sa isang mahalagang tawag, sa pag-aalala kung ligtas nakauwi ang isang kaibigan, at sa pangangamba sa hinaharap. Ang takot ay maaaring maging isang multo, sandata, o instrumento… Read more »

Submission Guidelines: Second Regular Folio AY 2016-2017

Posted by & filed under News, Uncategorized.

COVER PIC

Heights is officially calling for contributions for the Second Regular Folio. All members of the LS community may contribute visual artistic works and written works in English and Filipino. The deadline for submissions is on January 27, 2017. Below are the submission guidelines. INFORMATION All artists and authors must submit a .DOCX file with the… Read more »